De kunst van een goede salarisstrook

Kunst raakt een diepere laag bij mensen. Het is een soort emotie. Je kunt genieten van een mooi schilderij, of een mooi gebouw, een mooi voorwerp. Soms kom je kunst zomaar tegen op straat, een andere keer ga je naar een museum om iets moois te zien. Kunst kan herkenning oproepen of juist een irritatie, het is en blijft een emotie.

Zo kunnen we ook kijken naar de salarisstroken. Veel mensen kijken vaak op hun strookje: hoeveel geld krijg ik deze maand? Een bonus? Wat hou je daar netto van over? Vakantiegeld een mooi bruto bedrag, maar onder de streep valt het tegen. Ook dat is vaak emotie.

En nu is het de kunst om met een juiste salarisstrook te komen. Het mag eigenlijk niet misgaan. Elke gemaakte afspraak moet kloppen. Afspraken welke de CAO volgen, of individuele afspraken tussen werkgever en werknemer.

Voor ons als salaris verwerkers is het van essentieel belang om alle informatie boven tafel te hebben, en als er iets mist, dat gaan signaleren.

Kortom, een salarisstrook moet eenvoudig zijn om deze goed te kunnen begrijpen. Een salarisstrook moet kloppen met de gemaakte afspraken, tot tevredenheid van alle werknemer en werkgever. Als het goed is moet de herkenning groot zijn.

Het is een kunst om met een goede strook te komen, dat is genieten en iedereen is tevreden. Wij beheersen deze kunst en laten u graag hiervan mee genieten.

Hartelijke groet,

Martin Schuurman