Wijzigingen in het arbeidsrecht

Vanaf 1 augustus 2022 treedt de ‘Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbarearbeidsvoorwaarden’ in werking, die als doel heeft de arbeidsvoorwaarden van werknemers teverbeteren. Ook hebben werkende ouders vanaf 2 augustus recht op negen weken betaaldouderschapsverlof. EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden Zowel de Tweede als Eerste Kamer hebben inmiddels ingestemd met het voorstel voor de‘Wet implementatie … Lees meer

Plannen kabinet 2022 voor thuiswerkvergoeding.

Doel: extra kosten voor werknemers door thuiswerken te compenseren. Door de coronacrisis zal er in de toekomst ook meer thuisgewerkt worden. Het kabinet heeft daarvoor per 1 januari 2022 een onbelaste thuisvergoeding geïntroduceerd van maximaal € 2,- per dag. De plannen zullen eind december gepubliceerd worden en zijn dan definitief. Gerichte vrijstelling thuiswerken en reiskosten … Lees meer