Plannen kabinet 2022 voor thuiswerkvergoeding.

Doel: extra kosten voor werknemers door thuiswerken te compenseren.

Door de coronacrisis zal er in de toekomst ook meer thuisgewerkt worden.

Het kabinet heeft daarvoor per 1 januari 2022 een onbelaste thuisvergoeding geïntroduceerd van

maximaal € 2,- per dag.

De plannen zullen eind december gepubliceerd worden en zijn dan definitief.

Gerichte vrijstelling thuiswerken en reiskosten

Vanaf 1 januari 2022 kan een vergoeding voor het thuiswerken van maximaal € 2,- per dag onbelast

worden uitgekeerd aan de medewerker. Deze vergoeding wordt gezien als een gerichte vrijstelling en zal

dan niet in de WKR belast hoeven te worden.

Je kunt hier natuurlijk ook een deel van vergoeden. Wanneer het bedrag hoger wordt, zal het overige deel als

loon worden gezien of zal het bedrag boven de € 2,- in de WKR ondergebracht moeten worden.

Wanneer de werknemer bijvoorbeeld `s ochtends thuiswerkt en `s middags naar de werkplek gaat is het

niet mogelijk om een thuiswerkvergoeding en een reiskostenvergoeding woon-werk op 1 dag aan de medewerker uit te keren.

De thuiswerkvergoeding kan wel worden toegepast wanneer de werknemer slechts alleen een deel van de dag thuiswerkt.

Ook blijft een onbelaste reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer bestaan. Deze blijft maximaal € 0,19 per kilometer.

Daarnaast kun je wanneer de werknemer 60% van de dagen woon-werkverkeer heeft, de reiskostenvergoeding voor 100% uitkeren aan

de werknemer. Er wordt hier dan uitgegaan van 214 dagen. Het is dan niet mogelijk om nog eens een onbelaste thuiswerkvergoeding te

geven. Zie hieronder een voorbeeld:

  • Een werknemer werkt 5 dagen per week maar blijft 2 dagen thuis werken en maakt die 2 dagen geen reiskosten.
  • De reisafstand is 10 km voor een enkele reis.
  • O.b.v. 214 dagen (rekenregel maandelijkse vaste vergoeding Belastingdienst), zou dit € 67,76 per maand zijn.
  • De werknemer zou recht hebben op € 40,66 voor 3 dagen woon-werkverkeer maar € 67,76 mag uitgekeerd worden omdat

er tenminste 60% van de dagen naar het werk wordt gereisd.

  • Dit verschil à € 27,10 kan ook betaald worden als reiskosten ter dekking voor het thuiswerken.
  • Wanneer je bovenstaande toepast kan er niet onbelast nog een thuiswerkvergoeding worden uitgekeerd.

Voor meer voorbeelden kun je ook nog even kijken op onderstaande link van de Belastingdienst;

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/belastingplan/belastingwijzigingen-werkgever-en-werknemer/thuiswerkkostenvergoeding

Mochten er vragen zijn dan kun je uiteraard bij ons terecht.